Show simple item record

dc.contributor.authorGücük, Duygu
dc.date.accessioned2020-07-10T15:56:20Z
dc.date.available2020-07-10T15:56:20Z
dc.date.issued2006
dc.identifier.citationGücük, D. (2006). Kadınların Siyasal Katılımları ve Katılıma Etki Eden Faktörler: Ankara-Mamak/Çankaya Örneği (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara.en_US
dc.identifier.urihttp://localhost:6060/xmlui/handle/1/768
dc.description.abstractTarihin belli dönemleri, ülke gündeminde değişimin kendini hissettirdiği, hâttâ zorunlu kıldığı zamanlar dışında kadınların seslerinin duyulduğuna çok sık rastlanmamaktadır. Özel alanda varlık gösteren kadınların bireysel kazanımlar elde etmeleri, kamusal alanda görünür hâle gelmeleri, üretim sürecine ve siyasete dahil olmaları hem çok zaman almıştır, hem de son dönemde bile istenilen sonuca ulaşılamamıştır. Özellikle siyaset kadınlar için ürkütücü ve anlaşılmazdır. Hırs, iktidar ve mücadele kavramlarıyla örülmüş olan siyaset, kadın nitelikleriyle uzlaşmaz sayılmış, dolayısıyla “erkek işi” olarak tanımlanmıştır. Araştırma kapsamında, bu yargının altında yatan nedenler incelenmiş, konuyla ilgili kaynaklar taranmıştır. Seçmen profilinin çıkarılabilmesi ve farklılığın siyasal katılıma etkisini göstermek için farklı sosyo-ekonomik iki bölgeye anket uygulanmıştır. Örneklemin iki yüz kişiden oluşması, yetersiz görülebilir ancak bu eksikliği aşmak için keskin yargılardan kaçınılmış, durum tespiti yapılmaya çalışılmıştır. Ayrıca anket tekniğinin yanında kadın kollarına mülakat da uygulanarak araştırmaya derinlik kazandırılmaya çalışılmıştır.en_US
dc.language.isotren_US
dc.publisherGAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI SİYASET ve SOSYAL BİLİMLER YÜKSEK LİSANS PROGRAMIen_US
dc.subjectSiyasete ve karar alma süreçlerine katılım, Kadınlar, Türkiyeen_US
dc.subjectPolitical participation and decision-making processes, Women, Turkeyen_US
dc.titleKADINLARIN SİYASAL KATILIMLARI ve KATILIMA ETKİ EDEN FAKTÖRLER: ANKARA-MAMAK/ÇANKAYA ÖRNEĞİen_US
dc.typeThesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record