Now showing items 1-7 of 7

  • Thumbnail

   MEB Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği 

   Milli Eğitim Bakanlığı (Resmi gazete, 2017-06-08)
   Bu Yönetmeliğin amacı; her tür ve seviyedeki resmi ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında; öğretim programlarının yanında öğrenci ve kursiyerlerde öz güven ve sorumluluk duygusu geliştirmeye, yeni ilgi alanları ...
  • Thumbnail

   MEB Mesleki Eğitim Merkezleri Ödül ve Disiplin Yönetmeliği 

   Milli Eğitim Bakanlığı (Resmi gazete, 2007-08-24)
   Bu Yönetmeliğin amacı, Bakanlığa bağlı çıraklık eğitimi veren kurum ve kuruluşlarda teorik ve pratik eğitim-öğretim verilen öğrenci/kursiyerlerin ödül ve disiplin işlemlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
  • Thumbnail

   MEB Ortaöğretim Kurumları Ödül Ve Disiplin Yönetmeliği 

   Milli Eğitim Bakanlığı (Milli Eğitim Bakanlığı, 2007)
   Bu yönetmeliğin amacı, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel örgün eğitim-öğrenim veren ortaöğretim kurumlarında ödül ve disiplin işlemlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir.
  • Thumbnail

   MEB Yaygın Eğitim Kurumları Yönetmeliği 

   Milli Eğitim Bakanlığı (Resmi gazete, 2010-05-21)
   Bu Yönetmeliğin amacı ve kapsamı, Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı yaygın eğitim kurumlarının kuruluş, görev, yönetim, eğitim, öğretim ve işleyişi hakkındaki yöntem ve ilkeler ile halk ...
  • Thumbnail

   Milli Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları Ve Eğitim Araçları Yönetmeliği 

   Milli Eğitim Bakanlığı (Resmi gazete, 2015-10-14)
   Bu Yönetmeliğin amacı, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarında okutulacak ders kitabı, öğrenci çalışma kitabı, öğretmen kılavuz kitapları ile Bakanlıkça hazırlanacak, satın alınacak veya hibe ...
  • Thumbnail

   Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim Ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği 

   Milli Eğitim Bakanlığı (Resmi gazete, 2014-07-26)
   Bu Yönetmeliğin amacı, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel, okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumlarının Türk Millî Eğitiminin genel amaç ve temel ilkelerine uygun olarak görev ve işleyişi ile ilgili usul ve ...
  • Thumbnail

   MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ 

   Milli Eğitim Bakanlığı (Milli Eğitim Bakanlığı, 2016)
   Bu Yönetmeliğin amacı, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel örgün ortaöğretim kurumlarında eğitim, öğretim, yönetim ve işleyişe ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.