Now showing items 6-6 of 6

  • Thumbnail

   Türkiye’de Yükseköğretimdeki Cinsiyet Eşit(siz)liği : 1984 - 2018 

   O’Neil, Mary Lou; Aldanmaz, Bahar; Quirant Quiles, Rosa Maria; Rose, Nathaniel; Altuntaş, Deniz; Tekmen, Hilal; Kar, Aytekin (Kadir Has Universitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi, 2019)
   1981 yılında yürürlüğe giren mevcut 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu sonrasında Türkiye yükseköğretim alanında devasa bir büyümeye ve değişime sahne oldu. En eski verilerin dayandığı 1984 yılında, ülkede toplam 335.165 ...