Show simple item record

dc.contributor.authorAkın, Ayşe
dc.date.accessioned2020-06-02T13:00:41Z
dc.date.available2020-06-02T13:00:41Z
dc.date.issued2012/3
dc.identifier.urihttp://dspace.ceid.org.tr/xmlui/handle/1/77
dc.description.abstractCumhuriyet döneminde Türkiye, önce pronatalist daha sonra anti natalist nüfus politikası izlemiştir. Pronatalist politikanın değişmesinde en büyük etken toplumun talebinin yanı sıra yasadışı olarak sağlıksız koşullarda yapılan düşüklerin anne ölümlerine yol açması olmuştur. Türkiye, aile planlamasında pek çok ülkeye örnek olabilecek başarılı uygulamalar gerçekleştirmiştir. Elde edilen başarılarda, Sağlık Bakanlığının öncülüğü, bilim insanları, STK’lar ve diğer sektörlerin işbirliği ve bilimsel araştırma sonuçlarının savunuculuk amacı ile zamanında ve yerinde kullanılması etkili olmuştur. Özellikle 2827 sayılı yasanın uygulanması ile anne ölümleri içinde çok yüksek olan isteyerek düşüklerin payı % 2 lere düşmüştür. Günümüze dek Türkiye’de aile planlaması hizmetleri bireylerin sağlık haklarının bir parçası olarak verilmiş olup, bu yaklaşımın sürdürülmesi gerekmektedir.en_US
dc.description.abstractDuring the history of the Republic of Turkey, first pronatalist and then antinatalist population policies have been followed. Beside the public demand the major factor in changing population policy in Turkey was the high frequency of unsafe abortions causing maternal mortalities. Turkey has been very successful in implementing family planning activities which can stand as a good example for many countries. The factors which have been effective in the success were leading role of the Ministry of Health and collaboration between the relevant sectors including NGOs and scientists also timely utilization of the research results for advocacy purposes. In particular number 2827 law was very effective to decrease the share of induced abortion in maternal mortalities to 2% which used to be too high.Up to now FP services are provided as a part of health rights of the individuals which that approach should be maintained.
dc.language.isotren_US
dc.publisherTürkiye Halk Sağlığı Dergisien_US
dc.subjectAntinatalist policyen_US
dc.subjectpronatalist policyen_US
dc.subjectreproductive health servicesen_US
dc.subjectAntinatalist politikalaren_US
dc.subjectPronatilist politikalaren_US
dc.subjectüreme sağlığı hizmetlerien_US
dc.titleTürkiye’de Değişen Nüfus ve Sağlık Politikaları Doğrultusunda, İsteyerek Düşükler ve Üreme Sağlığı Hizmet Sunumunda Geleceğe Bakışen_US
dc.typeArticleen_US
dcterms.issued10
dc.citation.spage43en_US
dc.citation.epage60en_US
dc.citation.volume10en_US
dc.title.journalTürkiye Halk Sağlığı Dergisien_US
dc.identifier.printissn1304-1096
dc.identifier.electronicissnISSN:1304-1088


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record