Show simple item record

dc.contributor.authorÜçer, Nilay
dc.date.accessioned2020-07-11T10:41:15Z
dc.date.available2020-07-11T10:41:15Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.citationÜçer, N. (2011). Yerel Yönetimlerde Kadın: Temsil ve Katılım Düzleminde Cinsiyet Sorunsalı. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta.en_US
dc.identifier.urihttp://localhost:6060/xmlui/handle/1/776
dc.description.abstractToplumun her alanında olduğu gibi siyasal alanda da kadınlar ikinci plana itilmişlerdir. Siyaset ile birleşmiş olan hırs, iktidar ve mücadele gibi kavramların, kadının fizyolojik ve psikolojik yapısı ile uyuşmaması nedeniyle, siyaset erkeğe özgü bir iş olarak tanımlanmıştır. Araştırma kapsamında, Türk kadınının siyasette arka plana itilmesindeki nedenler incelenip, çözüm önerileri sunulmuştur. Bu çalışmadaki temel amaç, kadınların siyasetle ne kadar ilgili olduklarını, siyasete katılım düzeylerini ve siyasette ne şekilde temsil edildiklerini ortaya çıkarmaktır. Bu konuda, 2009 yerel seçimleri sonucunda, Türkiye’de sayıları yalnızca 26 olan bayan belediye başkanları ile mülakat yapılmıştır. Mülakatın yanı s ıra, bayan belediye başkanına sahip olan Aydın ilinde ‘ Yerel Siyasete Kadının Katılımı’ konusunda anket uygulanarak siyasete ne şekilde katıldıkları ve katılım düzeyleri öğrenilmeye çalışılmıştır. Sonuç olarak, erkekler ile eşit haklara sahip olsalar dahi kadınların siyasete ilgi düzeylerinin düşük olduğu, bu durum sonucu olarak da siyasal katılım ve temsil oranlarının az olduğu görülmüştür. Anahtar Kelimeler: Kadın, Siyaset, Yerel Yönetim, Katılım, Temsil.en_US
dc.language.isotren_US
dc.publisherSÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ DALIen_US
dc.subjectSiyasete ve karar alma süreçlerine katılım, Kadınlar, Türkiyeen_US
dc.subjectPolitical participation and decision-making processes, Women, Turkeyen_US
dc.subjectYerel yönetimler, Türkiyeen_US
dc.subjectLocal goverment, Turkeyen_US
dc.subjectKadın milletvekilleri, Türkiyeen_US
dc.subjectWomen MPs, Turkeyen_US
dc.subjectKadın temsilien_US
dc.subjectWomen representationen_US
dc.titleYEREL YÖNETİMLERDE KADIN: TEMSİL VE KATILIM DÜZLEMİNDE CİNSİYET SORUNSALI (2009 MART SEÇİMLERİ SONRASI ANALİTİK BİR İNCELEME)en_US
dc.typeThesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record