Show simple item record

dc.contributor.authorInternational Labour Organization (ILO)
dc.date.accessioned2020-07-06T13:12:12Z
dc.date.available2020-07-06T13:12:12Z
dc.date.issued1937-06-23
dc.identifier.urihttp://dspace.ceid.org.tr/xmlui/handle/1/654
dc.description.abstractMilletlerarası İş Bürosu İdare Meclisi tarafından vaki davet üzerine, Cenevre'de 4 Haziran 1935 tarihinde 19 uncu inikad halinde toplanan Milletlerarası İş Teşkilatı Umumi Konferansı, inikat ruznamesinin ikinci maddesini teşkil eden her nevi maden ocaklarında yeraltında kadınların çalıştırılmasına ait bulunan mesele hakkında muhtelif tekliflerin kabulünü, Bu tekliflerin Milletlerarası bir mukavele projesi şeklini almasını kararlaştırdıktan sonra, Bin dokuz yüz otuz beş senesi Haziran ayının yirmi bir tarihinde (Yeraltı işleri Mukavelesi "Kadınlar" 1935) adını taşıyacak olan aşağıdaki mukavele projesini kabul eder.en_US
dc.language.isotren_US
dc.publisherResmi gazeteen_US
dc.subjectİstihdamen_US
dc.subjectEmploymenten_US
dc.title45 Sayılı Yeraltı İşleri (Kadınlar) Sözleşmesien_US
dc.typeSözleşmeen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record