Show simple item record

dc.contributor.authorAvrupa Birliği Temel Haklar Ajansı
dc.date.accessioned2020-06-28T18:22:37Z
dc.date.available2020-06-28T18:22:37Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://dspace.ceid.org.tr/xmlui/handle/1/501
dc.description.abstractKadınlar üzerinde orantısız bir etkiye sahip olan cinsel taciz, tecavüz ve ev içi şiddet gibi suçları kapsayan kadına yönelik şiddet; kadınların insan onuru, eşitlik ve adalete erişimle ilgili temel haklarının bir ihlalidir. Aileleri, arkadaş çevresini ve bütün olarak toplumu etkilediği için, etkisi bizzat şiddet mağduru olan kadınların ötesindedir. Toplumun ve devletin bu istismara nasıl yanıt verdiğinin eleştirel bir bakışla değerlendirilmesi gerekmektedir. Sivil toplum aktörleri ve BM Kadına Karşı Ayrımcılığın Önlenmesi Komitesi (CEDAW Komitesi) ve Avrupa Konseyi dahil hükümetler arası kuruluşlar, geçtiğimiz on yıllarda kadına yönelik şiddetin ne boyutlarda ve ne mahiyette tezahür ettiğini ortaya çıkarmanın yollarını aramışlardır. Her bir AB Üye Ülkesi düzeyinde gerçekleştirilen girişimlerle bu sürece destek verilmiştir. FRA araştırmasının verilerinin yayınlanmasıyla, kadına yönelik şiddetin AB’de yaşayan birçok kadının yaşamına tesir eden yaygın ve geniş kapsamlı bir insan hakkı ihlali olduğu ortaya çıkmıştır.en_US
dc.language.isotren_US
dc.publisherAvrupa Birliği Temel Haklar Ajansıen_US
dc.subjectKadına yönelik şiddeten_US
dc.subjectViolence against womenen_US
dc.subjectAile içi şiddeten_US
dc.subjectDomestic violenceen_US
dc.titleKadına yönelik şiddet: AB Çapında Bir Araştırmasıen_US
dc.typeAvrupa Birliği Raporuen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record