Show simple item record

dc.contributor.authorTosun, Zehra
dc.contributor.authorKa-Der
dc.date.accessioned2020-06-28T14:56:24Z
dc.date.available2020-06-28T14:56:24Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.isbn978-975-6487-30-3
dc.identifier.urihttp://dspace.ceid.org.tr/xmlui/handle/1/485
dc.description.abstractElinizdeki yayın, KA-DER Ankara’nın 24. yasama döneminin 3 yasama yılı kapsamında, parlamento yapılanması içerisinde yer alan kadın milletvekillerinin çalışmaları ve(ya) söylemleri ve feminist siyaset arasındaki bağıntı(sızlık)ların eskizini çizmek amacıyla yürütülen “Yüksek Politik Olan ve Politik Olmayan Alanların Birleşimi: Katılımcı Demokrasinin Kadın Milletvekilleri Üzerinden Gösterimi” çalışmasının bulgularını ve bu bulgular üzerinden yapılan değerlendirmeleri içermektedir. Bu çalışmaya başlamamızın temel nedeni; mevcut siyasal yapının bütününe hâkim olan patriarkal yapıya kadın vekillerin nasıl eklemlen(eme)diğinin onların Meclis’e sundukları Kanun Teklifleri, Araştırma Önergeleri, Yazılı Soru Önergeleri, Sözlü Soru Önergeleri ve Genel Kurul konuşmalarına yansımasına dair çalışmalara duyulan ihtiyaçtır. Türkiye’deki kadın hareketi; varoluşunu güç, şiddet ve ayrımcılık temelli pratiklere dayandıran ve patriarkal yapılanmadan türeyen mevcut eril siyasal yapılanmaya karşı yerel ve ulusal ölçekte on yılı aşkın bir süredir karşı çıkışını dile getirmektedir. Bu açıdan yayının, feminist hareketin sözünü destekleyen bir yerde durması açısından önemli olduğu inancındayız. Bu yayın 24. Dönem kadın milletvekillerinin 3 yasama yılında cinsiyet eşitliği ve kadınlarla ilgili konulardaki çalışmalarını/söylemlerini betimler nitelikte olup, çalışmanın 24. Dönemin sonunda yeni verilerle ve 24. Dönemin tümüne dair kapsamlı bir değerlendirme ile genişletilerek yeniden basılması planlanmaktadır. Bu çalışmanın, gerek kadın milletvekilleri gerekse kadın hareketi açısından, kadın milletvekilleri ve feminist siyaset arasında süreğen bağlantı noktalarının ve formlarının kurulması için strateji geliştirme açısından önemli bir başvuru kaynağı olacağı düşünülmektedir. KA-DER ANKARAen_US
dc.language.isotren_US
dc.publisherKa-Deren_US
dc.subjectSiyasete ve karar alma süreçlerine katılım, Kadınlar, Türkiyeen_US
dc.subjectPolitical participation and decision-making processes, Women, Turkeyen_US
dc.subjectWomen deputies, Turkeyen_US
dc.subjectKadın milletvekilleri, Türkiyeen_US
dc.titleTBMM 24. Dönem Kadın Milletvekilleri ve Cinsiyet Eşitliği İle İlgili Yasama Faaliyetlerien_US
dc.typeSivil Kuruluş Raporuen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record