Now showing items 1-10 of 10

  • Thumbnail

   “Biz Kimiz? Hayat Tarzları Araştırması” Özet 

   KONDA (KONDA Araştırma ve Danışmanlık, 2009)
   “Biz Kimiz? Hayat Tarzları Araştırması” 5-6 Nisan 2008 tarihinde Hürriyet gazetesi için yapılmıştır. Bu sunuş 20.02.2009 tarihinde Hürriyet gazetesinin düzenlediği toplantıda sunulan araştırmanın bulgularından bir özettir.
  • Thumbnail

   Borusan Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Algı Değişim Raporu 

   KONDA (Konda Araştırma ve Danışmanlık, 2024)
   Bu rapor ve dayanağı olan araştırma verisi KONDA Araştırma ve Danışmanlık A.Ş. tarafından Borusan Holding için üretilmiştir. Şubat’24 araştırması 16 – 18 Şubat 2024 tarihlerinde KONDA Aracılı Paneli’ne dahil olmayı kabul ...
  • Thumbnail

   İnsan Hakları Araştırması 

   KONDA (Konda Araştırma ve Danışmanlık, 2021)
   Bu rapor ve dayanağı olan araştırma verisi KONDA Araştırma ve Danışmanlık A.Ş. tarafından Civil Rights Defenders kuruluşu için üretilmiştir. • Anketler örneklem hesabına göre seçilen mahalle ve köylerde rastlantısal ...
  • Thumbnail

   KONDA Barometresi - Toplumdaki Ayıp, Günah ve Suç Algı ve Tanımları 

   KONDA (KONDA Araştırma ve Danışmanlık, 2012)
   Bu rapora esas olan araştırma, 12 – 13 Mayıs 2012 tarihlerinde, 28 ilin merkez dâhil 104 ilçesine bağlı 150 mahalle ve köyünde 2610 kişiyle hanelerinde yüz yüze görüşülerek gerçekleştirilmiştir. KONDA Araştırma 2010 ...
  • Thumbnail

   KONDA Barometresi - Türkiye Aile Yapısı 

   KONDA (KONDA Araştırma ve Danışmanlık, 2012)
   Bu rapora esas olan araştırma, 7-8 Ocak 2012 tarihlerinde, 27 ilin 100 ilçesine bağlı 150 mahalle ve köyünde 2517 kişiyle hanelerinde yüz yüze görüşülerek gerçekleş-tirilmiştir. KONDA Araştırma 2010 yılından beri her ay ...
  • Thumbnail

   KONDA Barometresi Ayıp, Günah ve Suç Eylül 2017 

   KONDA (Konda Araştırma ve Danışmanlık, 2017)
  • Thumbnail

   KONDA Yaşlılık Raporu 

   KONDA (KONDA Araştırma ve Danışmanlık, 2020)
   KONDA olarak en çok Türkiye toplumunu anlamayı ve anlamaya yardımcı olacak, toplumsal eğilim ve değişimleri izleyen araştırmaları gerçekleştirmeyi önemsiyor ve bu yönde çaba gösteriyoruz. İlk defa Aralık 2019’da görülmüş ...
  • Thumbnail

   Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet Raporu KONDA Hayat Tarzları 2018 Araştırması 

   KONDA (KONDA Araştırma ve Danışmanlık, 2019)
   Yıllar içinde gerek Hayat Tarzı araştırmalarımızda, gerek Barometre araştırmalarımızda, gerek sivil toplum kuruluşlarıyla ve akademisyenlerle yaptığımız ortak çalışmalarımızda sayısız toplumsal konuyu, alanı ele aldık. ...