Now showing items 26-30 of 30

  • Thumbnail

   Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Stratejisi 2014-2017 

   Avrupa Konseyi (Avrupa Konseyi, 2014)
   Toplumsal cinsiyet eşitliği, kadın ve erkeğin kamusal ve özel hayatın bütün alanlarında eşit ölçüde görünürlüğünü, güçlendirilmesini, sorumluluk almasını ve katılımını ifade eder. Aynı zamanda kadınlarla erkekler arasında ...
  • Thumbnail

   World Declaration of Education for All and Framework of Action 

   UNESCO (UNESCO, 1994)
   The continuing demand for this little volume re flects both the widespre a d c o n c e rn over inadequacies in education systems around the wo rld and the growing re c ognition of the vital importance of basic education ...
  • Thumbnail

   Yerel Seçilmiş Kadınlar Küresel Konferansı, Yerel ve Bölgesel Yönetimlerin Yerel Yasamda Kadın Erkek Eşitliği Paris Küresel Gündemi 

   Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Teşkilatı (UCLG); Birleşmiş Milletler (Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Teşkilatı (UCLG), 2013)
  • Thumbnail

   The Yogyakarta Principles 

   United Nations (United Nations, 2007-03)
   all human beings are born free and equal in dignity and rights. all human rights are universal, interdependent, indivisible and interrelated. sexual orientation1) and gender identity2) are integral to every person’s dignity ...
  • Thumbnail

   Yogyakarta Principles plus10 

   United Nations (United Nations, 2017-11-10)
   Since the Yogyakarta Principles were adopted in 2006, they have developed into an authoritative statement of the human rights of persons of ‘diverse sexual orientations and gender identities’. The period since then, has ...