Show simple item record

dc.contributor.authorEğitim Reformu Girişimi (ERG)
dc.contributor.authorÖzgenur, Korlu
dc.date.accessioned2020-06-26T17:04:47Z
dc.date.available2020-06-26T17:04:47Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://dspace.ceid.org.tr/xmlui/handle/1/410
dc.description.abstractERG’nin Eğitim İzleme Raporları, 2007’den bu yana aralıksız devam ederek alandaki en uzun soluklu çalışmalardan birini oluşturuyor. Eğitimi izlediğimiz 12. yıla girerken alandaki uzmanlığımızı ve dağarcığımızda birikenleri önümüze koyarak, sıklıkla değişen eğitim gündeminde bunları kamuoyuyla nasıl daha iyi paylaşabileceğimiz üzerine düşündük. Bu yoğun mesailerin bir çıktısı olarak Eğitim İzleme Raporlarımızın araştırma ve yayın tasarımında değişikliğe gitme kararı aldık. Tüm yıl yaptığımız çalışmaları analizlerimizle buluşturduğumuz, en kapsamlı ve bütüncül yayınımız olan Eğitim İzleme Raporlarımızı, bu yıldan başlayarak beş ayrı bölüm halinde yayımlayacağız. Bu değişiklikle amacımız, diğer sosyal politikaların da merkezinde bulunan ve etkileyicisi olan eğitim politikalarını, daha uzun süre gündemde tutmaya çalışmak; Türkiye ve dünya için giderek daha da önemli hale gelen eğitim meselesine dair kamuoyunu daha hızlı bir şekilde bilgilendirmeye gayret göstermek olacak. Eğitim İzleme Raporu 2019’un bu ilk bölümünde, içinde bulunduğumuz eğitim-öğretim yılında eğitimin yönetişimi ve finansmanı alanında yaşanan önemli gelişmeleri belirli göstergeler çerçevesinde izledik ve değerlendirdik. Bunu yaparken, eğitimin paydaşlarının da eğitim alanındaki çalışmaları izlemesi ve değerlendirebilmesine yönelik bir çerçeve sunmaya çalıştık. Diğer çalışmalarımızda olduğu gibi, eğitimin yönetişimi ve finansmanı konusunda da vurguladığımız en önemli konulardan biri katılımcılık. Eğitimin tüm paydaşlarının farklı süreçleri izleyip değerlendirebileceği mekanizmaların sağlanması, eğitim sistemimizin iyileştirilmesinde önemli bir adım olacak. Ancak bununla sınırlı kalınmaması gerektiğinin de altını çizmek gerekiyor. Etkin bir şekilde katılım gösterebilmeleri için paydaşlar, çeşitli becerilerle desteklenmeli. Bu bağlamda, Eğitim İzleme Raporu 2019’un ilk bölümü olan Eğitimin Yönetişimi ve Finansmanı’nda, eğitimi izleme ve değerlendirmede temel oluşturan bilgi, medya, veri ve bütçe okuryazarlığının önemini vurguluyoruz. Paydaş katılımı, eğitim sistemimizin geliştirilmesi için ısrarcı olduğumuz bir konu olduğu kadar, ERG’deki çalışma anlayışımıza da sirayet etmiş halde. Eğitim İzleme Raporu 2019: Eğitimin Yönetişimi ve Finansmanı’nın hazırlık sürecinde birçok kişi bize destek verdi ve değerli görüşlerini paylaştı. Raporun hazırlık aşamasındaki kapsamlı geribildirimleri ve bilgi paylaşımları için Prof. Dr. Alpay Filiztekin’e, Dr. Öğr. Asuman Göksel’e, Gönül Şanlı’ya, Prof. Dr. Hakkı Hakan Yılmaz’a, Dr. Öğr. Üyesi Murad Tiryakioğlu’na, Prof. Dr. Nurhan Yentürk’e, Pınar Dağ’a, Seda Soydemir’e, Şükrü Oktay Kılıç’a ve Zülfü Mutlu’ya; raporun hazırlıklarına katkı sunan ERG stajyerleri Cihan Duran’a, Deniz İrem Ergüney’e, Ezgi Düzce’ye, Nurhan Hesna Aksoy’a ve Oğuzhan İzmir’e içten teşekkürlerimizi sunarız. Dediğimiz gibi, Eğitim İzleme Raporlarımızı bu yıldan itibaren tüm yıla yayarak yayımlayacağız. Eğitim sistemimize mercek tutarak yaptığımız analizleri ve rapora verdiğimiz yeni biçimi faydalı bulacağınızı umar, çalışmamızı eğitim sistemimizin geliştirilmesi sürecinde bir kaynak olarak değerlendirmenizi dileriz. Saygılarımla, Prof. Dr. Üstün Ergüderen_US
dc.language.isotren_US
dc.publisherEğitim Reformu Girişimi (ERG) Eğitim Gözlem Evien_US
dc.subjectEğitimen_US
dc.subjectEducationen_US
dc.titleEğitimin Yönetişimi ve Finansmanı-Eğitim İzleme Raporu 2019en_US
dc.typeSivil Kuruluş Raporuen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record