Now showing items 1-3 of 3

  • Thumbnail

   Toplumsal Cinsiyet Açısından Anayasa Konulu Komisyon Raporu 

   TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Yayınları No: 9, 2012-06)
  • Thumbnail

   Türkiye'de Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Araştırması 

   Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı; Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü (Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, 2015)
   Kadına yönelik şiddet, kadının en temelde yaşamını tehdit eden ve toplumsal hayata katılımına engel olan sosyal bir sorundur. Ulusal ve uluslararası düzeyde belirlenen politikalara ve uygulamalara rağmen dünyanın her yerinde ...
  • Thumbnail

   Türkiye'de Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Araştırması (Özet Rapor 2014) 

   Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Kadın Statüsü Genel Müdürlüğü; Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü (Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Kadın Statüsü Genel Müdürlüğü, 2014-12)
   Kadına yönelik şiddet, kadının en temelde yaşamını tehdit eden ve toplumsal hayata katılımına engel olan sosyal bir sorundur. Ulusal ve uluslararası düzeyde belirlenen politikalara ve uygulamalara rağmen dünyanın her yerinde ...