Now showing items 1-4 of 4

  • Thumbnail

   Onuncu Kalkınma Planı, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Çalışma Grubu Raporu 

   Kalkınma Bakanlığı (Kalkınma Bakanlığı, 2013-12)
  • Thumbnail

   Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme Komisyon Raporu 

   KEFEK (Türkiye Büyük Millet Meclisi Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Yayın No.14, 2014-07)
   Toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme, bir yaklaşım olarak kadın-erkek eşitliğini güçlendirmek veya eşitsizlikleri azaltmak amacıyla bütçe sürecinin tüm aşamalarına eşitlikçi bakış açısının dâhil edilmesidir. Bu yaklaşımda ...
  • Thumbnail

   Türkiye'de Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Algısı Araştırması (2020) 

   Kadir Has Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Araştırma Merkezi (Kadir Has Üniversitesi, 2020)
   Araştırma, 2016’dan beri düzenli olarak yapılıyor. Heryıl olduğu gibi bu yıl da 18 yaş ve üzeri Türkiye kent nüfusu temsil eden 1216 kişi ile gerçekleştirilmiştir. 2019 ADNK verilerine göre kent nüfus, toplam nüfusun ...
  • Thumbnail

   Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Algısı Araştırması 2022 

   Kadir Has Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Araştırma Merkezi (Kadir Has Üniversitesi, 2022)
   Araştırma, 2015’den bu yana düzenli olarak toplam 7042 kişi ile yapılmıştır. 2021-2022 yıllarında da 18 yaş ve üzeri Türkiye kent nüfusu temsil eden 2499 kişi ile gerçekleştirilmiştir. 2021 ADNK verilerine göre kent ...