Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

   Türk Hukukunda İnsan Ticareti Suçu El Kitabı 

   Avrupa Birliği Projesi; European Union Project (Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti, 2009-11)
   Bu kitap, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen, İçişleri Bakanlığı Dışilişkiler AB Koordinasyon Dairesi eşgüdümünde, Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Türkiye Ofisi ile yakın işbirliği içinde yürütülen “Türkiye’nin İnsan ...