Now showing items 1-4 of 4

  • Thumbnail

   Devlet Planlama Teşkilatı Orta Vadeli Program 2011-2013 

   Devlet Planlama Teşkilatı (Devlet Planlama Teşkilatı, 2010-10)
  • Thumbnail

   Kadına yönelik şiddetin Ortadan Kaldırılmasına Dair Bildirge 

   Birleşmiş Milletler; United Nations (Birleşmiş Milletler, 1993)
  • Thumbnail

   Türk Hukukunda İnsan Ticareti Suçu El Kitabı 

   Avrupa Birliği Projesi; European Union Project (Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti, 2009-11)
   Bu kitap, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen, İçişleri Bakanlığı Dışilişkiler AB Koordinasyon Dairesi eşgüdümünde, Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Türkiye Ofisi ile yakın işbirliği içinde yürütülen “Türkiye’nin İnsan ...
  • Thumbnail

   Türkiye Göç Raporu (2016) 

   İç İşleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü (İç İşleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Yayınları No.40, 2016)
   İnsanlık tarihinin başlangıcından beri var olan göç hareketliliği günümüzde İkinci Dünya Savaşından beri en yoğun zamanını yaşamaktadır. Türkiye coğrafi konumunun yanı sıra bölgesinde yaşanan krizler karşısında mağdur ...