Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

   Hâkimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesinin Kararı 

   Hâkimler ve Savcılar Kurulu (Resmi Gazete, 2019)
   18/01/2003 tarihli ve 24937 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 4787 sayılı Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanun’a göre kurulup faaliyete geçirilen müstakil aile mahkemelerinin ...