Now showing items 1-3 of 3

  • Thumbnail

   İstatistik Okuryazarlığı 

   TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu, 2023)
   Bu kitap ile elde edilecek istatistiksel okuryazarlık becerileri, kişilerin istatistiklerle ilgili temel kavramları anlayarak, istatistiksel kanıtların kullanıldığı tartışmaları kolaylıkla kavramalarını ve bu tartışmalara ...
  • Thumbnail

   İstatistik Üretiminde İdari Kayıtların Rolü 

   TÜİK (2014)
   Kitlenin mevcut durumunu bilmek, mevcut duruma ilişkin nedenleri ortaya çıkartabilmek ve geleceğe yönelik plan ve programları oluşturabilmek için istatistiki verilere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu nedenle, istatistiki verilerin ...
  • Thumbnail

   Yaşam Memnuniyeti Araştırması 2020 

   TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu, 2021)
   Yaşam memnuniyeti veya mutluluk, felsefe ve edebiyatın eski bir konusu olmakla beraber, bilimsel inceleme alanına, tanımlama ve ölçme sorunları nedeniyle ancak 20. yüzyılda girebilmiştir. Günümüzde bu konu, sosyoloji, ...