Now showing items 1-20 of 151

  • Thumbnail

   100 No’lu Eşit Ücret Sözleşmesi 

   International Labour Organization (ILO) (Resmi gazete, 1967-09-22)
   Milletlerarası Çalışma Bürosu Yönetim Kurulu tarafından Cenevre'de toplantıya davet edilerek orada 6 Haziran 1951 tarihinde otuz dördüncü toplantısını yapan Milletlerarası Çalışma Teşkilatı Genel Konferansı; Toplantı ...
  • Thumbnail

   102 Sayılı Sosyal Güvenlik (Asgari Standartlar) Sözleşmesi 

   International Labour Organization (ILO) (Resmi gazete, 1974-10-15)
   Türkiye, Sözleşmenin 2. maddesinin (b) fıkrasında öngörüıen yetkiye dayanarak, sadece hastalık ödeneklerine ilişkin III'ncü, ihtiyarlık yardımlarına ilişkin V nci, iş kazalarıyla meslek hastalıkları halinde yapılacak ...
  • Thumbnail

   105 Sayılı Zorla Çalıştırmanın Kaldırılması Sözleşmesi 

   International Labour Organization (ILO) (Resmi gazete, 1960-12-12)
   Milletlerarası Çalışma Bürosu Yönetim Kurulu tarafından vâki davet üzerine 8 Haziran 1957 tarihinde Cenevre'de 32 nci toplantısını yapan Milletlerarası Çalışma Teşkilatı Genel Konferansı, toplantı gündeminin 6 ncı maddesini ...
  • Thumbnail

   111 No’lu Ayırımcılık (İş ve Meslek) Sözleşmesi 

   International Labour Organization (ILO) (Resmi gazete, 1967-09-21)
   Milletlerarası Çalışma Bürosu Yönetim Kurulu tarafından toplantıya çağırılarak 4 Haziran 1958 de Cenevre'de 42 toplantısını yapan, Milletlerarası Çalışma Teşkilatı Genel Konferansı, Toplantı gündeminin dördüncü maddesini ...
  • Thumbnail

   122 Sayılı İstihdam Politikası Sözleşmesi 

   International Labour Organization (ILO) (Resmi gazete, 1977-09-23)
   Milletlerarası Çalışma Bürosu Yönetim Kurulu tarafından Cenevre'ye davet edilerek, orada 17 Haziran 1964 de kırk sekizinci toplantısını yapan Milletlerarası Çalışma Teşkilatı Genel Konferansı, Filadelfiya Beyannamesinin, ...
  • Thumbnail

   182 Sayılı En Kötü Biçimlerdeki Çocuk İşçiliğinin Yasaklanması ve Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Acil Eylem Sözleşmesi 

   International Labour Organization (ILO) (Resmi gazete, 2001-06-27)
   Uluslararası Çalışma Bürosu Yönetim Kurulu tarafından Cenevre'de toplantıya çağrılan Uluslararası Çalışma Örgütü Genel Konferansı, 1 Haziran 1999 tarihinde yaptığı 87 nci Oturumunda; Çocuk İşçiliğine ilişkin mevcut temel ...
  • Thumbnail

   189 Sayılı Evişçileri için İnsani Çalışma Koşulları ile İlgili Sözleşme 

   International Labour Organization (ILO) (International Labour Organization (ILO), 2011)
   Uluslararası Çalışma Örgütü’nün Genel Konferansı, Uluslararası Çalışma Ofisi Yönetim Kurulu tarafından Cenevre’de toplanarak ve 1 Haziran 2011 tarihinde 100. Oturumunu gerçekleştirerek, ve Çalışmaya İlişkin Temel Haklar ...
  • Thumbnail

   29 Sayılı Zorla Çalıştırmanın Kaldırılması Sözleşmesi 

   International Labour Organization (ILO) (Resmi gazete, 1998-06-23)
   Uluslararası Çalışma Örgütü Yönetim Kurulu’nun vaki daveti üzerine 10 Haziran 1930 tarihinde Cenevre'de 14 üncü toplantısını yapan Uluslararası Çalışma Örgütü Genel Konferansı, Toplantı gündeminin 1 inci maddesine dahil ...
  • Thumbnail

   45 Sayılı Yeraltı İşleri (Kadınlar) Sözleşmesi 

   International Labour Organization (ILO) (Resmi gazete, 1937-06-23)
   Milletlerarası İş Bürosu İdare Meclisi tarafından vaki davet üzerine, Cenevre'de 4 Haziran 1935 tarihinde 19 uncu inikad halinde toplanan Milletlerarası İş Teşkilatı Umumi Konferansı, inikat ruznamesinin ikinci maddesini ...
  • Thumbnail

   Aalborg Şartı: Sürdürülebilir Avrupa Kentler ve Kasabalar 

   Birleşmiş Milletler; Mimarlar Odası (Mimarlar Odası, 2004-05-27)
   Haziran 1992`de Rio de Janeiro`da yapılan ve “Yeryüzü Zirvesi” olarak adlandırılan Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansı`nda kabul edilen Gündem 21 Eylem Planı, kalkınma ve çevre arasında denge kurulması ve ...
  • Thumbnail

   AALBORG+10 - INSPIRING FUTURES 

   European Union (European Union, 2004)
  • Thumbnail

   The Aberdeen Agenda: COMMONWEALTH PRINCIPLES ON GOOD PRACTICE FOR LOCAL DEMOCRACY AND GOOD GOVERNANCE 

   CLGF (CLGF, 2007)
   Commonwealth member states share common values of democracy and standards. The shared values, structures and experiences within the Commonwealth family provide a framework for working together in partnership and undertaking ...
  • Thumbnail

   Access to Justice – Concept Note for Half Day General Discussion 

   CEDAW (CEDAW, 2011)
   The Committee on the Elimination of Discrimination against Women (the Committee) decided at its forty-eighth session held in February 2011, pursuant to Article 21 of the Convention on the Elimination of All Forms of ...
  • Thumbnail

   Afrika İnsan ve Halkların Hakları Şartı'na Ek Afrika Kadın Hakları Protokolü (Maputo Protokolü) 

   Birleşmiş Milletler (Birleşmiş Milletler, 2009)
   Afrika İnsan ve Halkların Hakları Şartı’nın 66. maddesinin, gerekli görüldüğünde Afrika Şartı hükümlerini tamamlamak üzere özel protokol veya sözleşmeler hazırlanmasını öngördüğünü ve Afrika Birliği Örgütü Devlet ve Hükümet ...
  • Thumbnail

   AK Peyzaj Sözleşmesi 

   Avrupa Konseyi (Avrupa Konseyi, 2000-10-20)
   Avrupa Peyzaj Sözleşmesi, 20.10.2000 tarihinde imzaya açılmıştır. 19 ülke tarafından imzalanan sözleşme henüz hiçbir ülke meclisi tarafından kabul edilmemiştir. Sözleşme, 10 ülke meclisinin onayından sonra yürürlüğe ...
  • Thumbnail

   Atina Sözleşmesi 

   ICOMOS (Uluslararası Çağdaş Mimari Kongresi, 1933)
   I. Bölgesel Ortamında Kent 1.Kent, bölgeyi oluşturan ekonomik, sosyal ve siyasi bütünün parçalarından yalnızca biridir. 2.Ekonomik, sosyal ve siyasi değerler, insanoğlunun psikolojik ve fizyolojik öznitelikleri ile birey ...
  • Thumbnail

   Avrupa Kadın-Erkek Eşitliği Şartı (Yerel yaşamda) 

   Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi (CEMR) (Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi (CEMR), 2006-05)
   Yerel Yaşamda Avrupa Kadın Erkek Eşitliği Şartı Avrupa'daki yerel ve bölgesel yönetimlere hitaben hazırlanmıştır. Söz konusu yönetimler bu şarta imza koymaya, kadın - erkek eşitliği ilkesini hayata geçirmeyi kamusal bir ...
  • Thumbnail

   Avrupa Birliği Temel Haklar Bildirgesi 

   Avrupa Komisyonu (Avrupa Komisyonu, 2015)
   Avrupa halkları, aralarında daha yakın bir birlik oluşturmak için ortak değerlere dayalı barışçı bir geleceği paylaşmaya kararlıdır. Manevi mirasının bilincinde olan Birlik, bölünmez ve evrensel değerler olan insan onuru, ...
  • Thumbnail

   Avrupa Birliği Temel Haklar Şartı 

   Avrupa Parlamentosu, Konseyi ve Komisyonu (Avrupa Birliği Temel Haklar Ajansı, 2000)
   Avrupa’da yaşayan halklar, aralarında gittikçe daha da güçlenen bir birlik yaratmak üzere, ortak değerlere dayanan barışçı bir geleceği paylaşmaya karar vermiş bulunmaktadırlar. Sahip bulunduğu manevi ve ahlaki mirasın ...
  • Thumbnail

   Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 

   CoE (Council of Europe, 2010-06)