Now showing items 1-3 of 3

  • Thumbnail

   Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı Arasında İşbirliği Protokolü 

   Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı; Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı (2012)
   Bu Protokol’ün amacı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı arasında işbirliği ve eşgüdümün sağlanmasına yönelik gerçekleştirilecek olan çalışmaların çerçevesinin, koşullarının ve tarafların ...
  • Thumbnail

   MİLLÎ EĞİTİM KALİTE ÇERÇEVESİ 

   Milli Eğitim Bakanlığı (Milli Eğitim Bakanlığı, 2014)
   Eğitim ve öğretimin daha kaliteli bir şekilde sunulması için öğrenci kazanım ve öğretmen yeterliliklerinin üst düzeye çıkarılması, eğitim ortam ve süreçlerinin iyileştirilmesi gerekmektedir. Ölçülemeyen hizmet geliştirilemez ...
  • Thumbnail

   Yetiştirici Sınıf Öğretim Programı Yönerge ve Uygulanma Kılavuzu 

   Milli Eğitim Bakanlığı (Milli Eğitim Bakanlığı, 2008)
   Bu yönerge ile 30 Eylül 2008 tarihi itibariyle 10-14 yaş grubunda olup eğitimlerini akranlarıyla birlikte sürdürememiş çocukların (01 Ekim 1994 - 30 Eylül 1999 tarihleri arasında doğanlar) ilköğretime devamlarının sağlanması, ...