Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

   Türkiye Barolar Birliği Adli Yardım Yönetmeliği 

   Türkiye Barolar Birliği (Türkiye Barolar Birliği, 2012)
   Bu Yönetmeliğin amacı, 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 176-181 inci maddeleri uyarınca, adli yardımla ilgili usul ve esasları düzenlemektir. Adli yardımın amacı, bireylerin hak arama özgürlüklerinin ...