Show simple item record

dc.contributor.authorSağlık Bakanlığı
dc.date.accessioned2020
dc.date.accessioned2020-06-19T13:43:14Z
dc.date.available2020
dc.date.available2020-06-19T13:43:14Z
dc.date.issued2012-12
dc.identifier.urihttp://dspace.ceid.org.tr/xmlui/handle/1/234
dc.description.abstractdeal sağlık sistemi; erişilebilir, kaliteli, verimli ve sürdürülebilir olmalıdır. Sistem insan odaklı yaklaşımı esas alıp finansal hakkaniyeti gözetmelidir. Bireylerin ihtiyaç duydukları sağlık hizmetlerine yerinde ve zamanında hakkaniyetli şekilde erişimleri sağlanmalıdır. 2002 yılı sonunda Türk sağlık sisteminin içinde bulunduğu durum, hizmet sunumundan finansmanına, insan gücünden bilgi sistemine kadar ilgili birçok alanda köklü değişikliklere gidilmesini gerekli kılmaktaydı. Bu çerçevede küresel gelişmeleri gözeten, ülkemizin sosyo-ekonomik gerçeklerine uygun, yapısal, planlı ve sürdürülebilir Türkiye modeli olan Sağlıkta Dönüşüm Programı'nı hazırladık. 2003 yılından itibaren uyguladığımız program "Stratejik Yönetim Modeli"nin en güzel örneklerinden biridir. Bu çerçevede Cumhuriyet tarihinde bir ilk olmak üzere 2010-2014 Stratejik Planı'nı yaptık. Stratejik Yönetim; geleceğin bir defalığına planlanması değil, organizasyonun değişen dünya ile birlikte amaç ve hedeflerini yenilemesidir. Bu kapsamda ulusal ve uluslararası sağlık stratejileriyle ve Bakanlığımızın yeniden yapılandırılması ile uyumlu 2010-2014 Stratejik Planı'nı da revize eden 2013-2017 Stratejik Planı’nı hazırladık. Planı hazırlarken Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ile birlikte çalıştık. Bu çalışmada Tallinn Şartı, Halk Sağlığı Kapasitelerini ve Hizmetlerini Güçlendirmek için Avrupa Eylem Planı ve Sağlık 2020’yi dikkate aldık. DSÖ Avrupa Bölgesi, bu çalışmayı diğer ülkelere örnek sağlık stratejik planı olarak göstermektedir. Planda, nihaî amacımız: “Hakkaniyetli şekilde halkımızın sağlık düzeyini korumak ve iyileştirmek”tir. Bunun için 4 Stratejik Amaç ve 32 Hedef belirledik.en_US
dc.language.isotren_US
dc.publisherSağlık Bakanlığıen_US
dc.subjectSağlık hizmetleri, Türkiyeen_US
dc.subjectHealth care, Turkeyen_US
dc.subjectHealth planning, Turkeyen_US
dc.subjectSağlık planlaması, Türkiyeen_US
dc.titleSağlık Bakanlığı Stratejik Plan 2013-2017en_US
dc.typeEylem Planıen_US
dc.title.journalSağlık Bakanlığıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record