Recent Submissions

 • Thumbnail

  Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Temel Kavramları 

  Ecevit, Yıldız (CEİD Yayınları, 2021)
  Bu eğitim modülü her şeyden önce kamu ve sivil toplum kuruluşlarında karar alıcı ve uygulayıcı pozisyonlarda olup toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlama, geliştirme ve izlemeyi amaçlayan kişiler içindir. Kamu kuruluşlarında ...
 • Thumbnail

  Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Duyarlı Veri ve Göstergeler 

  Yüksel-Kaptanoğlu, İlknur; Arslan, Hilal; Akyıldırım, Oğuzhan (CEİD Yayınları, 2021)
  Toplumsal cinsiyet eşitliğinin (TCE) sağlanması için çeşitli verilerin kullanıldığı ve veriye dayalı politika söyleminin sık sık dile getirildiği bir dönemdeyiz. Gösterge, endeks gibi istatistikler ülkeler arasındaki ve ...
 • Thumbnail

  Toplumsal Cinsiyete Duyarlı, Hak Temelli İzleme Yaklaşımları ve Teknikleri 

  Kurtoğlu, Ayça; Bayrakçeken-Tüzel, Gökçe (CEİD Yayınları, 2021)
  Bu eğitim modülü toplumsal cinsiyete duyarlı hak temelli izleme yürütecek aktörlere eğitim verecek olan eğiticilerin donanım kazanmalarına destek olmak amacıyla tasarlanmıştır. Modülün ana hedefi toplumsal değişim/dönüşüm ...
 • Thumbnail

  Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme 

  Yakar-Önal, Ayşegül (CEİD Yayınları, 2021)
  Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme (TCDB) yaklaşımı üzerine yazılmış bu eğitim materyali, CEİD’in yürütücüsü olduğu “Türkiye’de Katılımcı Demokrasinin Güçlendirilmesi: Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin İzlenmesi Projesi ...
 • Thumbnail

  Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Planlama 

  Bayraktar, Ulaş (CEİD Yayınları, 2021)
 • Thumbnail

  Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Erişimde Normlar ve Standartlar 

  Alemdar, Zeynep; Çetin, Evra (CEİD Yayınları, 2021)
  Bu eğitim modülü toplumsal cinsiyet alanında günümüzde geçerli olan, tartışılan, uluslararası örgütler, sivil örgütlenmeler ve ulusal ve uluslararası kamu kuruluşlarının işbirliği, çatışmaları ve yıllar süren çabaları ...