Show simple item record

dc.contributor.authorMilli Eğitim Bakanlığı
dc.contributor.authorUNİCEF
dc.date.accessioned2020
dc.date.accessioned2020-06-06T15:25:08Z
dc.date.available2020
dc.date.available2020-06-06T15:25:08Z
dc.date.issued2015-03
dc.identifier.urihttp://dspace.ceid.org.tr/xmlui/handle/1/120
dc.description.abstractTürkiye genç nüfusa sahip bir ülkedir ve hemen herkesin eğitimin niteliği ve sorunlarına ilişkin söyleyeceği bir şeyleri vardır. Eğitimimizin mevcut durumuna ilişkin Millî Eğitim Bakanlığının Maarif Müfettişleri her yıl raporlar düzenler. Genel sınavlarda alınan sonuçlar, üniversite giriş sınavlarındaki performanslar ve uluslararası sınavlara giren çocuklarımızın başarıları zaman zaman kamuda da tartışılır. Bu değerlendirme biçimlerinden farklı olarak elinizdeki bu doküman, öğretmenlere, okul ve eğitim yöneticilerine, hepimizin sorduğu “Okullarımızda sunulan eğitim hizmetlerinin niteliği nasıl olmalıdır?” sorusunun cevabını bulmalarında yardımcı olmak üzere hazırlanmıştır. Dokümanda, okullarımızda verilen eğitim hizmetlerinin niteliği hakkında fikir sahibi olabilmemiz için Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Standartları (Kurum Standartları) sistemi anlatılmaktadır. Kurum Standartları ‘eğitim yönetimi’, ‘öğrenme öğretim süreçleri’ ve ‘destek hizmetler’ olmak üzere üç alanda 9 standart sunmaktadır. Amacımız anaokulu, ilkokul, ortaokul ve yatılı bölge ortaokulu, vb. temel eğitim düzeyinde eğitim veren her okulun kendi gelişim planını hazırlayabilmesini sağlamaktır. Kurum Standartları, MEBBİS dâhilinde e-Okul destekli bir yazılımla okulların kolayca kullanabileceği bir tespit ve değerlendirme sistemine de sahiptir. Doküman, her şeyden önce öğretmenlere ve eğitim yöneticilerine çocuklara daha nitelikli bir eğitim verilebilmesini sağlamak için, okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumlarında velilerin, kamuoyunun, işverenlerin sorduğu şu türden soruları cevaplandırabilmeleri için de gerekli bilgileri sağlayacaktır: Okulun sunduğu hizmet ne kadar etkili? Okulun en güçlü olduğu yanları neler? Okulun hangi açılardan geliştirilmesi gerekiyor? Kurum Standartları desteği ile bu soruların cevaplanabilmesi için çocukların, velilerin, öğretmenlerin, okul ve eğitim yöneticilerinin de sisteme katılım sağlayarak kurumsal değerlendirmeye katkı sunmaları önem arz etmektedir. Okullarımız, çocuk, veli, öğretmen ve yöneticiler tarafından değerlendirildikleri sürece sorunlarını belirlemede ve çözüm yollarını geliştirmede daha aktif rol üstleneceklerdir. Funda KOCABIYIK Millî Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürüen_US
dc.language.isotren_US
dc.publisherMilli Eğitim Bakanlığıen_US
dc.titleOkul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Standartları Kılavuz Kitabıen_US
dc.title.alternativeYöneticiler, Öğretmenler, Maarif Müfettişleri ve Uzmanlar İçin Kavramsal Temeller ve Uygulamaen_US
dc.typeGenelgeen_US
dc.title.journalMilli Eğitim Bakanlığıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record