Show simple item record

dc.contributor.authorAile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Kadın Statüsü Genel Müdürlüğü
dc.date.accessioned2020
dc.date.accessioned2020-06-06T13:15:31Z
dc.date.available2020
dc.date.available2020-06-06T13:15:31Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://dspace.ceid.org.tr/xmlui/handle/1/113
dc.description.abstractŞiddetin en yaygın biçimlerinden biri olan kadına yönelik şiddet, kadınların haklarının ve temel özgürlüklerinin ihlalini oluşturmaktadır. Kadına yönelik şiddet, ulusal ve uluslararası tüm gelişmelere rağmen, coğrafi sınır, ekonomik gelişmişlik ve öğretim düzeyine bakılmaksızın tüm dünyada ve kültürlerde yaygın olarak görülen evrensel bir sorundur. Kadına yönelik şiddetle mücadele; çok yönlü, bütüncül bir yaklaşımı ve toplumun tüm kesimlerinin ortak ve kararlı mücadelesini gerektirir. Dolayısıyla, disiplinler arası bir yaklaşımla çalışmaların yürütülmesi ve ilgili tüm tarafların önleme, koruma, cezalandırma ve politika boyutuyla sürecin içinde yer alması büyük önem arz etmektedir. Ülkemizde kadın-erkek eşitliğinin sağlanması, kadının insan haklarının korunması ve güçlendirilmesi ile kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda önemli yasal düzenlemeler gerçekleştirilmiştir. Ancak, kadına yönelik şiddetle mücadelede yasal düzenlemeler kadar bu düzenlemelerin etkin şekilde uygulanması, şiddet mağdurunun yanısıra şiddet uygulayana yönelik koruma, tedavi, rehabilitasyon hizmetlerinin sunulması ile konu hakkında toplumsal farkındalığın ve duyarlılığın artırılması da büyük önem taşımaktadır. Bu çerçevede, Bakanlığımız tarafından kadına yönelik şiddetin kabul edilemez olduğu inancıyla yürütülen çalışmalar geniş bir yelpazede, kararlılıkla ve kapsamlı işbirliğiyle sürdürülmektedir. Bu kararlılığın ve işbirliğinin somut örneklerinden birisi olan “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planı (2012-2015)”nın uygulama süresinin 2015 yılı sonunda dolması nedeniyle, ilgili kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri ile üniversitelerin kadın araştırmaları merkezlerinin katkı ve katılımlarıyla, İstanbul Sözleşmesi başta olmak üzere taraf olunan ilgili uluslararası sözleşmeler ve ulusal mevzuat hükümleri, “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planı (2012-2015)” izleme ve değerlendirme toplantı raporları, Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen konuya ilişkin araştırmaların sonuçları, Kadına Yönelik Şiddetin Sebeplerinin Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırma Komisyonu Raporu çıktıları ve son dönemde ortaya çıkan toplumsal ihtiyaç ve gelişmeler göz önünde bulundurularak “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planı (2016-2020)” hazırlanmıştır. Söz konusu Plan’ın, daha geniş kesimlere ulaşacağı ve ilgili tüm taraflara, kadına yönelik şiddetle mücadelede gerçekleştirecekleri tüm çalışmalarda ışık tutacağı umudu ve inancıyla başta Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü olmak üzere, Plan’ın hazırlanmasında emeği geçen tüm kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarına teşekkür ediyor, Plan’da yer alan faaliyetlerin hayata geçirilmesi için tüm ilgilileri işbirliğine davet ediyorum. Dr. Fatma Betül SAYAN KAYA Aile ve Sosyal Politikalar Bakanıen_US
dc.language.isotren_US
dc.publisherAile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Kadın Statüsü Genel Müdürlüğüen_US
dc.subjectKadına yönelik şiddeten_US
dc.subjectViolence against womenen_US
dc.subjectFamily violence, Turkeyen_US
dc.subjectAile içi şiddet mağdurları, Türkiyeen_US
dc.subjectWife abuse, Turkeyen_US
dc.subjectKadın istismarı, Türkiyeen_US
dc.subjectKadınların sosyal koşulları, Türkiyeen_US
dc.subjectWomen social conditions, Turkeyen_US
dc.titleKadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planı 2016-2020en_US
dc.typeEylem Planıen_US
dc.title.journalAile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Kadın Statüsü Genel Müdürlüğüen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record