Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

   Türkiye'de Yaşlıların Durumu ve Yaşlanma Ulusal Eylem Planı 

   Devlet Planlama Teşkilatı. Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü (Devlet Planlama Teşkilatı, 2007)
   Bu raporda Türkiye’deki yaşlıların mevcut durumu analiz edilmiş ve yaşlanma ile ilgili eylemler belirlenmiştir. Mevcut durum analizinde, Türkiye’nin profili ve demografik yapısı verilmiş, yaşlı nüfusun durumu ve gelişimine ...