Now showing items 1-20 of 27

  • Thumbnail

   Adana Büyükşehir Belediyesi Stratejik Plan 2007-2011 

   Adana Büyükşehir Belediyesi (Adana Büyükşehir Belediyesi, 2007)
  • Thumbnail

   Adana Büyükşehir Belediyesi Stratejik Plan 2010-2014 

   Adana Büyükşehir Belediyesi (Adana Büyükşehir Belediyesi, 2010)
  • Thumbnail

   Adana Büyükşehir Belediyesi Stratejik Plan 2015-2019 

   Adana Büyükşehir Belediyesi (Adana Büyükşehir Belediyesi, 2015)
  • Thumbnail

   Ankara Büyükşehir Belediyesi Stratejik Plan 2015-2019 

   Ankara Büyükşehir Belediyesi (Ankara Büyükşehir Belediyesi, 2015)
  • Thumbnail

   Belediyeler için Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme REHBERİ 

   Klatzer, Elisabeth; Akduran, Özgün; Gültaşlı, Metehan (BM KADIN BİRİM, 2015-06)
   Bu rehber, Sabancı Vakfı tarafından finanse edilen “Birleşmiş Milletler Kadınların İnsan Hakla rının Geliştirilmesi Ortak Programı” (BMOP) kapsamında hazırlanmıştır. Birleşmiş Milletler Toplum sal Cinsiyet Eşitliği ve ...
  • Thumbnail

   BELEDİYE MECLİSLERİNDE KADIN TEMSİLİ: BURSA ÖRNEĞİ 

   Özyılmaz, Münevver (MARMARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI MAHALLİ İDARELER VE YERİNDEN YÖNETİM BİLİM DALI, 2013)
   Demokrasi, siyasal karar alma süreçlerine katılım ve ifade özgürlüğü sağlar. Bu nedenle, günümüzde bütün toplum ve kültürlerde temel değer sayılmaktadır. Bireylerin toplumsal fırsatlardan ve imkânlardan yararlanması, ...
  • Thumbnail

   Cinsiyet Eşitliği Yolunda Yerel Politikalar Raporu 

   Ka-Der (Ka-Der, 2016-07)
   Bu rapor, Ka-Der Ankara Şubesi, Yerel Siyaset Çalışma Grubu tarafından 2003 yılında başlatılan Yarın İçin Bugünden Kampanyası çerçevesinde ve anılan grup tarafından hazırlanmıştır. Kadınların ve kadın sorunlarının yerel ...
  • Thumbnail

   Cinsiyet Eşitliği Yolunda Yerel Siyaset Raporu 

   Ka-Der (Ka-Der, 2006-07)
   Bu rapor, Ka-Der Ankara Şubesi, Yerel Siyaset Çalışma Grubu tarafından 2003 yılında başlatılan Yarın İçin Bugünden Kampanyası çerçevesinde ve anılan grup tarafından hazırlanmıştır. Kadınların ve kadın sorunlarının yerel ...
  • Thumbnail

   Kadın Dostu Kentler 2013 Yıl Sonu Kitapçığı 

   UNFPA (Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu); UNDP (Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı) (UNFPA (Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu), 2013)
   2006 yılında, yerel yönetimlerin planlama ve programlama süreçlerine toplumsal cinsiyet eşitliği prensibini yerleştirme, bu sürece paralel olarak yerel yönetimler ile kadın örgütlerinin güçlendirmesi ve aralarındaki işbirliği ...
  • Thumbnail

   Kadın Dostu Kentler Avrupa'dan Örnekler 

   Şenol, Nevin (BM Kadın ve Kız Çocuklarının İnsan Haklarının Korunması ve Geliştirilmesi Ortak Programı, 2015)
   Avrupa ülkelerinde “kadın dostu kent” oluşturma çabalarından örnekler* sunmak, böylece BM Ortak Program kapsamındaki illerde (İzmir, Kars, Nevşehir, Şanlıurfa, Trabzon ve Van) hazırlanması öngörülen toplumsal cinsiyet ...
  • Thumbnail

   Kars Belediyesi Stratejik Planı ve Performans Programı 2015-2019 

   Kars Belediyesi (Kars Belediyesi, 2015)
  • Thumbnail

   TESEV İyi Yönetişim Raporları Belediyelerde Kadın, Kadınlar için Belediye 

   Bayraktar, Ulaş (TESEV Yayınları, 2017)
   Türkiye’de yerel yönetişimde kadının güçlenmesi tartışması, şüphesiz yönetişim kavramının öngördüğü şeffaflık, hesap verebilirlik, katılımcılık gibi mekanizma ve süreçlerden ayrı yürütülemez. Aynı şekilde yerel yönetişim ...
  • Thumbnail

   Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ulusal Eylem Planı 2008-2013 

   KSGM (T.C. Başbakanlık Kadın Statüsü Genel Müdürlüğü, 2008)
   Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ulusal Eylem Planı 2008-2013, Avrupa Komisyonu’nun mali desteği ile Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü ve Hollanda Sosyal İşler ve İstihdam Bakanlığı’nca ortaklaşa yürütülen Toplumsal Cinsiyet ...
  • Thumbnail

   TÜRKİYE’DE DEMOKRASİ VE YURTTAŞLIK DÜŞÜNCESİ PERSPEKTİFİNDEN KADINLARIN SİYASAL HAYATTAKİ TEMSİLİ: KADIN POLİTİKACILAR ÜZERİNE BİR İNCELEME 

   Deniz, Şadiye (EGE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Genel Gazetecilik Anabilim Dalı, 2009)
   Çağımızın ideal yönetim biçimi olan demokrasinin, en elzem ilkesi yurttaşların siyasal kararlara ve süreçlere eşit katılımıdır. Tarihsel süreçte siyasal kuramcılar ve seçkinler, kadınları içermeyen eksik kamusal ...
  • Thumbnail

   Yerel Eşitlik İzleme Planı 2019 - 2021 (Ankara) 

   CEİD (CEİD Yayınları, 2018-07)
   Yerel İzleme Platformunun temel amacı toplumsal cinsiyet eşitliğini göstergeler yoluyla izlemek, izleme sonuçlarını ilgili kurumlarla/kamuoyuyla paylaşarak politika geliştirme ve hizmet üretme süreçlerine katkıda bulunmaktır. ...
  • Thumbnail

   Yerel Eşitlik İzleme Planı 2019 - 2021 (Gaziantep) 

   CEİD (CEİD Yayınları, 2018)
   Yerel İzleme Platformunun temel amacı toplumsal cinsiyet eşitliğini göstergeler yoluyla izlemek, izleme sonuçlarını ilgili kurumlarla/kamuoyuyla paylaşarak politika geliştirme ve hizmet üretme süreçlerine katkıda bulunmaktır. ...
  • Thumbnail

   Yerel Eşitlik İzleme Planı 2019 - 2021 (İstanbul) 

   CEİD (2018)
   Yerel İzleme Platformunun temel amacı toplumsal cinsiyet eşitliğini göstergeler yoluyla izlemek, izleme sonuçlarını ilgili kurumlarla/kamuoyuyla paylaşarak politika geliştirme ve hizmet üretme süreçlerine katkıda bulunmaktır. ...
  • Thumbnail

   Yerel Eşitlik İzleme Planı 2019 - 2021 (İzmir) 

   CEİD (CEİD Yayınları, 2018)
   Yerel İzleme Platformunun temel amacı toplumsal cinsiyet eşitliğini göstergeler yoluyla izlemek, izleme sonuçlarını ilgili kurumlarla/kamuoyuyla paylaşarak politika geliştirme ve hizmet üretme süreçlerine katkıda bulunmaktır. ...
  • Thumbnail

   Yerel Eşitlik İzleme Planı 2019 - 2021 (Kars) 

   CEİD (CEİD Yayınları, 2018)
   Yerel İzleme Platformunun temel amacı toplumsal cinsiyet eşitliğini göstergeler yoluyla izlemek, izleme sonuçlarını ilgili kurumlarla/kamuoyuyla paylaşarak politika geliştirme ve hizmet üretme süreçlerine katkıda bulunmaktır. ...
  • Thumbnail

   Yerel Eşitlik İzleme Planı 2019 - 2021 (Trabzon) 

   CEİD (CEİD Yayınları, 2018)
   Yerel İzleme Platformunun temel amacı toplumsal cinsiyet eşitliğini göstergeler yoluyla izlemek, izleme sonuçlarını ilgili kurumlarla/kamuoyuyla paylaşarak politika geliştirme ve hizmet üretme süreçlerine katkıda bulunmaktır. ...