Now showing items 1-5 of 5

  • Thumbnail

   Geçici Koruma Sağlanan Yabancıların Çalışma İzinlerine Dair Yönetmelik 

   Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Resmi gazete, 2016)
  • Thumbnail

   Türkiye Göç Raporu (2016) 

   İç İşleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü (İç İşleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Yayınları No.40, 2016)
   İnsanlık tarihinin başlangıcından beri var olan göç hareketliliği günümüzde İkinci Dünya Savaşından beri en yoğun zamanını yaşamaktadır. Türkiye coğrafi konumunun yanı sıra bölgesinde yaşanan krizler karşısında mağdur ...
  • Thumbnail

   Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu (6458) 

   İç İşleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü (İç İşleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Yayınları No.3, 2013-12)
   Bu Kanunun amacı; yabancıların Türkiye’ye girişleri, Türkiye’de kalışları ve Türkiye’den çıkışları ile Türkiye’den koruma talep eden yabancılara sağlanacak korumanın kapsamına ve uygulanmasına ilişkin usul ve esasları ve ...
  • Thumbnail

   Yabancıların Çalışma İzinleri hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik 

   Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Resmi gazete, 2003-08)
   Bu Yönetmeliğin amacı; 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun kapsamında, Türkiye’de çalışacak yabancıların her türlü çalışma izinlerinin verilmesi, sınırlandırılması, iptali, çalışma izninden muaf tutulacak ...
  • Thumbnail

   Yabancıların Çalışma İzinleri. 2015 Yılı Raporu 

   Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2015)