Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

   AVRUPA BİRLİĞİ İŞ HUKUKU’NDA CİNSİYET AYRIMCILIĞI 

   Kaya, Gözde (DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ AVRUPA BİRLİĞİ ANABİLİM DALI AVRUPA ÇALIŞMALARI PROGRAMI, 2010)
   Cinsiyet ayrımcılığı konusunun, Avrupa Birliği (AB) istihdam ve sosyal politikasında ortaya çıkışı, üç temel evrede gerçekleşmiştir. İlk evre, işgücünün sosyal maliyetinin denkleştirilmesi amacıyla, Roma Antlaşması’nda ...