Now showing items 1-3 of 3

  • Thumbnail

   Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planı 2007-2010 

   Başbakanlık Kadın Statüsü Genel Müdürlüğü (T.C. Başbakanlık Kadın Statüsü Genel Müdürlüğü, 2007)
   Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planı, Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü tarafından Avrupa Birliği’nin mali katkısı ve Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu’nun teknik desteğiyle yürütülen Kadına Yönelik Aile ...
  • Thumbnail

   Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı (2020-2021) 

   Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Kadın Statüsü Genel Müdürlüğü (Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, 2019)
   Kadınlarımızın her alanda hak, fırsat ve imkânlardan eşit biçimde yararlanmaları ve ülkemize değer katmaları için kapsamlı çalışmalar yürütülmektedir. 11. Kalkınma Planı’nın “daha fazla değer üreten, daha adil paylaşan, ...
  • Thumbnail

   Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planı 2016-2020 

   Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Kadın Statüsü Genel Müdürlüğü (Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Kadın Statüsü Genel Müdürlüğü, 2016)
   Şiddetin en yaygın biçimlerinden biri olan kadına yönelik şiddet, kadınların haklarının ve temel özgürlüklerinin ihlalini oluşturmaktadır. Kadına yönelik şiddet, ulusal ve uluslararası tüm gelişmelere rağmen, coğrafi sınır, ...