Now showing items 1-10 of 10

  • Thumbnail

   Aile İçi Şiddetin Sebep ve Sonuçları 

   Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu (Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Yayın No: 86, 1995-11)
  • Thumbnail

   GREVIO Baseline Evaluation Report - Monaco 

   Council of Europe (Council of Europe, 2017-09-27)
  • Thumbnail

   İstanbul Sözleşmesi 

   Bakırcı, Kadriye (Ankara Barosu Dergisi, 2015)
   11 Mayıs 2011 tarihinde İstanbul’da imzaya açılan Kadınlara Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadele Hakkındaki Avrupa Konseyi Sözleşmesi (kısa adıyla İstanbul Sözleşmesi), 1 Ağustos 2014 tarihinde ...
  • Thumbnail

   Kadına Karşı Şiddetle Mücadele: Yasalar, Politikalar, Uygulamalar 

   Mor Çatı (Mor Çatı, 2011)
   Bu rapor, Mor Çatı, VAKAD ve İzmir Kadın Dayanışma Derneği’nin 15 Mart 2010-15 Şubat 2012 tarihleri arasında Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu’nun finansal katkısı ile yürüttüğü “Eviçi şiddeti önlemek için köprüler kurmak” ...
  • Thumbnail

   Kadına yönelik şiddet: AB Çapında Bir Araştırması 

   Avrupa Birliği Temel Haklar Ajansı (Avrupa Birliği Temel Haklar Ajansı, 2014)
   Kadınlar üzerinde orantısız bir etkiye sahip olan cinsel taciz, tecavüz ve ev içi şiddet gibi suçları kapsayan kadına yönelik şiddet; kadınların insan onuru, eşitlik ve adalete erişimle ilgili temel haklarının bir ihlalidir. ...
  • Thumbnail

   Putting Women First: Ethical and Safety Recommendations for Research on Domestic Violence Against Women 

   WHO (World Health OrganizatioN: Department of Gender and Women's Health Family and Community Health, 2001)
   The most common type of violence against women worldwide is domestic violence, or the physical, emotional and/or sexual abuse of women by their intimate partners or ex-partners. This document outlines the recommendations ...
  • Thumbnail

   Sağlık Çalışanları Kılavuzu Aile İçi Şiddetle Mücadele Projesi 

   Unknown author (Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti, 2016)
   Aile İçi Şiddetle Mücadele İçin Kadın Sığınmaevleri Projesi, kısa adıyla Aile İçi Şiddetle Mücadele Projesi 27 Aralık 2013 tarihinde başlamıştır ve 27 Aralık 2016 tarihinde tamamlanacaktır. Projenin ana yararlanıcısı Aile ...
  • Thumbnail

   Türkiye'de Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Araştırması 

   Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı; Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü (Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, 2015)
   Kadına yönelik şiddet, kadının en temelde yaşamını tehdit eden ve toplumsal hayata katılımına engel olan sosyal bir sorundur. Ulusal ve uluslararası düzeyde belirlenen politikalara ve uygulamalara rağmen dünyanın her yerinde ...
  • Thumbnail

   Türkiye'de Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Araştırması (Özet Rapor 2014) 

   Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Kadın Statüsü Genel Müdürlüğü; Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü (Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Kadın Statüsü Genel Müdürlüğü, 2014-12)
   Kadına yönelik şiddet, kadının en temelde yaşamını tehdit eden ve toplumsal hayata katılımına engel olan sosyal bir sorundur. Ulusal ve uluslararası düzeyde belirlenen politikalara ve uygulamalara rağmen dünyanın her yerinde ...
  • Thumbnail

   WHO Multi-country Study on Women’s Health and Domestic Violence against Women 

   WHO; García-Moreno, Claudia; Jansen, Henrica A.F.M.; Ellsberg, Mary; Heise, Lori; Watts, Charlotte (World Health Organization, 2005)