Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

   Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde İnsan Ticareti: Rantsev ve Sonrası 

   Kuyucu, Nisan (Fe Dergi: Feminist Eleştiri, 2017-12-27)
   Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nde (AİHS) yer almayan bir kavram olan insan ticareti, ilk kez 2010 yılında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Rantsev kararıyla AİHS’nin 4. maddesi kapsamına alınmıştır. İnsan ticareti ...