Now showing items 1-4 of 4

  • Thumbnail

   Kadının Güçlenmesi Eylem Planı 2018-2023 

   Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü (Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, 2018)
   Kamu politikalarına temel teşkil edecek ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına yönelik "Ulusal Eylem Planı Taslağı"nın hazırlanması çalışmaları kapsamında girdi olarak kullanılmak üzere 7 kritik alana (eğitim, ...
  • Thumbnail

   Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı 2018-2023 

   KSGM (Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, 2018)
   “Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı”, 2018-2023 yıllarını kapsayacak şekilde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü koordinatörlüğünde kamu kurum ve kuruluşlarının, yerel ...
  • Thumbnail

   Türkiye Aile Yapısı Araştırması TAYA 2011 

   Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı (Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, 2011)
  • Thumbnail

   Türkiye'de Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Araştırması 

   Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı; Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü (Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, 2015)
   Kadına yönelik şiddet, kadının en temelde yaşamını tehdit eden ve toplumsal hayata katılımına engel olan sosyal bir sorundur. Ulusal ve uluslararası düzeyde belirlenen politikalara ve uygulamalara rağmen dünyanın her yerinde ...