Now showing items 1-5 of 5

  • Thumbnail

   Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 2024 Yılı Faaliyet Planı 

   KSGM (Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, 2023)
   2021-2025 yıllarını kapsayan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele IV. Ulusal Eylem Planında “politika önceliklerinin belirlenebilmesi için yıllık olarak faaliyet planları oluşturulacağı” yer almaktadır. Türkiye yüzyılı hedefleri ...
  • Thumbnail

   Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Plan 2024-2028 

   KSGM (Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, 2024)
   Günümüz dünyasında ortaya çıkan gelişmeler, ülkelerin uzun vadede kalkınma vizyonu belirlemesi, sürdürülebilirlik sağlaması, toplumsal refah düzeyini arttırması için kadınların kalkınma sürecinin her aşamasında yer alması ...
  • Thumbnail

   Türkiye'de Kadın 2022 

   KSGM (Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, 2022)
  • Thumbnail

   Türkiye'de Kadın 2023 

   KSGM (Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, 2023)
  • Thumbnail

   Women in Türkiye 2023 

   KSGM (Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, 2023)